Vol 2, No 8 (2013)

August-2013: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Review Articles

Akanksha PS Vishwakarma, Akash Vishwe, Prashant Sahu, Anand Chaurasiya*
PDF

Research Articles

Vishwe Akash*, Jain Atul, Kulshreshtha Shobha, Advani Uma, Gaur Vikas, Vishwakarma P S Akanksha
PDF
UMASANKAR. K*, BALWIN NAMBIKKAIRAJ, MANLEY BACKYAVATHY.D
PDF
Shital R Patil, Y P Sharma*, S S Rawat
PDF